Obsah

Informace o obci

Památky


MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO

Historickou dominantou obce je kostel sv. Vavřince, který byl postaven v roce 1743, dnes Mariánské poutní místo. Dochovaly se zde barokní sochy sv. Petra a Pavla a soubor pěti obrazů z roku 1784 od opavského malíře F. Lichta. Do kostela byl darován obraz Matky Boží jako díkůvzdání za záchranu života. Obraz je starý asi 300 let a v roce 2001 proběhla jeho korunovace papežskými korunkami posvěcenými v Římě za účasti farníků, kněze P. M. Sienkowského a starosty obce Mgr. Františka Jaroše. Naše obec Píšť je novým Mariánským poutním místem v ČR, které 12. 6. 2002 ustanovil biskup ostravsko-opavský jako zasvěcené modlitbám za mír a usmíření mezi národy. V roce 2003 byla dokončena v areálu poutního místa venkovní Křížová cesta keramických reliéfů s oddechovou a parkovou částí. Toto poutní místo nabývá nadregionálního významu, neboť se v obci vytvořily předpoklady pro čilý cestovní ruch, kulturní i podnikatelský rozvoj přihraničního styku s Polskem.

Poděkování za veškeré úsilí a práci věnovanou vzniku poutního místa v Píšti patří duchovnímu správci farnosti (1996-2003) a čestnému občanu obce Píšť IC Lic. Mgr. Mariuszi Sienkowskému.