Obsah

Rozpočet Píšť

Schválený rozpočet 68 844 295 Kč
Upravený rozpočet 71 288 770 Kč
Skutečné plnění 53 291 289 Kč
Plnění 74,75 %
Schválený rozpočet 77 674 434 Kč
Upravený rozpočet 92 118 909 Kč
Skutečné čerpání 56 835 753 Kč
Čerpání 61,70 %
sestaveno ke dni 30. 11. 2022

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty

Rozpočet obce Píšť na rok 2022 Staženo: 114x | 17.03.2022

Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu

Střednědobý výhled rozpočtu obce 2023-2026 Staženo: 108x | 17.03.2022

Rozpočty - Návrh rozpočtu

Návrh Rozpočtu obce na rok 2022 Staženo: 98x | 14.02.2022

Rozpočty - Schválená pravidla rozpočtového provizoria

Rozpočtové provizorium na rok 2023 Staženo: 16x | 29.12.2022

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření č. 5/2022 Staženo: 17x | 04.10.2022

Rozpočtové opatření č. 4/2022 Staženo: 16x | 31.08.2022

Rozpočtové opatření č. 3/2022 Staženo: 55x | 11.08.2022

Rozpočtové opatření č. 2/2022 Staženo: 62x | 18.07.2022

Rozpočtové opatření č. 1/2022 Staženo: 88x | 18.05.2022

Rozpočty - Návrh závěrečného účtu

Návrh závěrečného účtu - text Staženo: 127x | 12.07.2022

Návrh závěrečného účtu za rok 2021 Staženo: 67x | 12.07.2022

Rozpočty - Schválený závěrečný účet

Schválený závěrečný účet obce za rok 2021 Staženo: 74x | 12.07.2022

Schválený závěrečný účet obce - text Staženo: 60x | 12.07.2022

Rozpočty - Rozbor hospodaření

Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2021 Staženo: 63x | 12.07.2022

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Staženo: 56x | 12.07.2022

Příloha k závěrečnému účtu Staženo: 93x | 12.07.2022

Rozvaha Obce Píšť Staženo: 96x | 12.07.2022

Výkaz FIN 1-12 2021 Staženo: 84x | 12.07.2022

Inventarizační zpráva za rok 2021 Staženo: 81x | 12.07.2022

Výkaz zisků a ztrát Staženo: 88x | 12.07.2022