Obsah

Klub seniorů Píšť


Vážení občané, senioři, 
30. ledna 2019 byl v obci Píšť založen Klub seniorů Píšť, z.s. Do tohoto klubu se může přihlásit každý, kdo je trvale bytem v obci Píšť a je poživatelem starobního nebo plného invalidního důchodu a má zájem se setkávat, sportovat, navštěvovat zajímavá místa a kulturní představení, tvořit, ale i aktivně odpočívat. 
Podmínkou členství v klubu je podání písemné přihlášky, přihlásit se můžete kdykoliv.


Vše o klubu naleznete na internetové stránce: https://www.senioripist.cz/cs/