Obsah

Obec Píšť je realizátorem Místní Agendy 21

Typ: ostatní
Obec Píšť je realizátorem Místní Agendy 21

Obec Píšť je realizátorem místní Agendy 21

Zastupitelstvo obce Píšť na svém 7. zasedání dne 23. října 2019 schválilo pro obec Píšť Deklaraci k podpoře udržitelného rozvoje prostřednictvím místní Agendy 21 a zároveň pověřilo starostu obce Píšť odpovědným politikem pro místní Agendu 21.

Následně Rada obce Píšť na svém 32. jednání dne 30. října 2019 zřídila Komisi pro místní Agendu 21, které stanovila náplň činnosti – dohlížet nad procesy místní Agendy 21 a vyjadřovat se ke koncepčním i operativním otázkám, které mohou mít vliv na zdraví, udržitelný rozvoj a kvalitu života v obci Píšť. Dále rada obce jmenovala Koordinátora pro místní Agendu 21 – Petr Skiba, úředník Obecního úřadu Píšť a členy Komise pro místní Agendu 21: za veřejný sektor – Mgr. Jarmila Polomská, za neziskový sektor – Ing. Daniel Šebestík, člen spolku TJ Slavia Píšť a doc. RNDr. Martin Kotyrba, Ph.D., člen spolku HC Sršni Píšť-Vřesina a za komerční sektor – Stanislav Bartusek, OSVČ.

Co je to místní Agenda 21

V roce 1992 na Summitu Země v Rio de Janeiru se zástupci 170 zemí světa (včetně tehdejšího Československa) dohodli na tom, jak systematicky směřovat k udržitelnému rozvoji. Přijali dokument Agenda 21, kterým formulovali jednotlivé kroky v různých oblastech. Kapitola 28 tohoto dokumentu se nazývá: Iniciativy místních úřadů na podporu Agendy 21: „Protože jsou (úřady) úrovní správy nejbližší lidem, sehrávají důležitou roli ve výchově, mobilizaci při reakci na podněty veřejnosti a napomáhají tak dosažení udržitelného rozvoje.“ (Agenda 21)

Kdo realizuje místní Agendu 21

Hlavní roli v procesu místní Agendy 21 (dále jen MA21) hraje místní samospráva a státní správa. Bez jejich aktivní vůle nemůže MA21 jako dlouhodobý koncepční proces vzniknout. Přijetí tohoto procesu by mělo být napříč politickým spektrem – kvalita života a spokojení občané jsou nadstranické cíle. Veřejná správa je tím, kdo zve ostatní ke spolupráci, ke které vytváří podmínky.

Kritéria místní Agendy 21 

Kritéria jsou oficiálním nástrojem, který umožňuje všem aktivním municipalitám dle jasně definovaných parametrů prokázat, zda a na jaké úrovni realizují MA21. Sada kritérií je přizpůsobena pro všechny typy municipalit a je oficiálně zastřešena Radou vlády pro udržitelný rozvoj. Kritéria MA21 jsou přehledně evidována v internetové Databázi MA21 – oficiální evidenci místních Agend 21 v ČR, do níž se mohou zájemci o mapování Kritérií MA21 registrovat.

Kategorie místní Agendy 21 

MA21 je rozdělena do čtyř základních kategorií „A“ – „D“ a každá z těchto kategorií představuje určitou kvalitativní úroveň realizované MA21. Každé Kritérium MA21 má stanoveny svoje ukazatele zahrnující aktivity/úkony, jejichž realizace vede k jeho splnění.

Kategorie D: „START“ – „začátečnická“ úroveň MA21, předpokládá organizační zajištění procesu MA21.
Kategorie C: „STABILIZACE“ – mírně pokročilá úroveň MA21, předpokládá aktivní zapojení veřejnosti a politické zastřešení procesu MA21.
Kategorie B: „SYSTÉM ŘÍZENÍ“ – pokročilá úroveň MA21, předpokládá zavedení a používání systému řízení municipality dle zásad MA21.
Kategorie A: „DLOUHODOBÝ PROCES“ – nejvyšší úroveň MA21, předpokládá strategický a dlouhodobý rozvoj municipality za aktivní účasti veřejnosti, založený na principech udržitelného rozvoje a směřující ke zvyšování kvality života svých občanů.
(
zdroj web MŽP a Wikipedia)

Obec Píšť v rámci místní Agendy 21 

Obec tímto zavádí principy trvale udržitelného rozvoje do praxe při zohledňování místních problémů. MA21 prostřednictvím zkvalitňování správy věcí veřejných, strategického plánování (řízení), zapojováním veřejnosti a využíváním všech dosažených poznatků o udržitelném rozvoji zvyšuje kvalitu života ve všech jeho směrech a vede k zodpovědnosti občanů za jejich životy i životy ostatních.

Bc. Daniel Fichna, starosta obce a odpovědný politik MA21


Vytvořeno: 3. 4. 2020
Poslední aktualizace: 3. 4. 2020 09:06
Autor: Správce Webu