Obsah

Partneři

 

Partnerské obce česko-polské spolupráce


Hranice mezi Českou republikou a Polskem odděluje také severovýchodní část opavského okresu od jižní části ratibořského regiónu. Odděluje tak nejen státy, ale i obce Hlučínska od obcí ležících v ratibořském regionu, se kterými měly v minulosti společné osudy. Malou enklávu v této oblasti tvoří sídla Hať, Píšť a Šilheřovice na české straně a vesnice sousedící s s obci Krzyżanowice na straně druhé.

Skoro dvě století společného soužití bez hranic, přinesla různé formy spolupráce mezi sousedícími obcemi. Na začátku 20. stol. navázali vzájemné kontakty včelaři z Krzyżanowic a Šilheřovic. Přirozeným způsobem spolupracovali obyvatelé jednotlivých obcí. Na denním pořádku zde byly návštěvy u příležitosti rodinných, církevních nebo jiných svátků. Můžeme zde hovořit o společné tradici a zvycích a také o existenci rodinných vazeb.

V létech 1920-1923 došlo k omezení vzájemných kontaktů, protože obce Hať, Píšť a Šilheřovice byly odděleny hranicí od ostatních vesnic, které jsou dnes součásti obce Krzyżanowice. Hať, Píšť a Šilheřovice byly připojeny k vzniklému Československu po 1. světové válce a vesnice dnešní obce Krzyżanowice zůstaly v německém státě. Spolu s vymezením nové hranice začaly postupně mizet společné tradice. Jednou z mála těch, které přetrvaly, byla květnová pouť z vesnice Hať do kostelíku sv. Urbana v Tworkowě (Urbanek). Postupně, především po roce 1945, se státní hranice stávala překážkou, která spřetrhala vzájemnou spolupráci a všechny vztahy mezi českým a polským obyvatelstvem na tomto území, s výjimkou ilegálního přihraničního obchodování. Toto zůstal způsob, kterým se obyvatelstvo na obou stranách hranice snažilo vylepšit svojí těžkou finanční situaci.


Gmina Krzyzanowice (PL)

 

Gmina Krzyzanowice (PL)

Email: ug@krzyzanowice.pl

Odkaz: www.krzyzanowice.pl

 

 

Obec Hať

 

Obec Hať

Email: obechat@obechat.cz

Odkaz: www.obechat.cz

 

 

Obec Šilheřovice

 

Obec Šilheřovice

Email: urad@silherovice.cz

Odkaz: www.silherovice.cz

 

 

 
Projekty česko-polské spolupráce

CZ-PL

1. Projekt č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0001992 Odra pro objevitele - Odra dla Odkrywców

Projekt nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0001992 "Odra dla Odkrywców" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa RP "Przekraczamy granice", w ramach "Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia" w Programie INTERREG V-A Republika Czeska - Polska.

Informace o projektu - Odra pro objevitele

Informace o projektu - Gmina Krzyzanowice

Publikace projektu - Odra pro objevitele

QR kod projektu

 

2. Projekt č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0003101 - Společná budoucnost bez hranic

Obsahem projektu "Společná budoucnost bez hranic" je opětovné navázání spolupráce partnerských obcí po pandemii COVID 19 s důrazem na výhled do budoucnosti. Především by se jednalo o oblasti kultury, sportu a volnočasových aktivit.

Informace o projektu - Společná budoucnost bez hranic (184.05 kB)

Cyklovýlet - společná budoucnost bez hranic (1.53 MB)

 


Kalendář kulturních, společenských a sportovních akcí na rok 2023 partnerských obcí v rámci česko-polské spolupráce
Kalendář akcí
Kalendář akcí v roce 2023 (366.33 kB)