Obsah

Partneři

Přehled kulturních, společenských a sportovních akcí česko-polské spolupráce na r. 2020.pdf (148.53 kB)

Partnerské obce česko-polské spolupráce


Hranice mezi Českou republikou a Polskem odděluje také severovýchodní část opavského okresu od jižní části ratibořského regiónu. Odděluje tak nejen státy, ale i obce Hlučínska od obcí ležících v ratibořském regionu, se kterými měly v minulosti společné osudy. Malou enklávu v této oblasti tvoří sídla Hať, Píšť a Šilheřovice na české straně a vesnice sousedící s s obci Krzyżanowice na straně druhé.

Skoro dvě století společného soužití bez hranic, přinesla různé formy spolupráce mezi sousedícími obcemi. Na začátku 20. stol. navázali vzájemné kontakty včelaři z Krzyżanowic a Šilheřovic. Přirozeným způsobem spolupracovali obyvatelé jednotlivých obcí. Na denním pořádku zde byly návštěvy u příležitosti rodinných, církevních nebo jiných svátků. Můžeme zde hovořit o společné tradici a zvycích a také o existenci rodinných vazeb.

V létech 1920-1923 došlo k omezení vzájemných kontaktů, protože obce Hať, Píšť a Šilheřovice byly odděleny hranicí od ostatních vesnic, které jsou dnes součásti obce Krzyżanowice. Hať, Píšť a Šilheřovice byly připojeny k vzniklému Československu po 1. světové válce a vesnice dnešní obce Krzyżanowice zůstaly v německém státě. Spolu s vymezením nové hranice začaly postupně mizet společné tradice. Jednou z mála těch, které přetrvaly, byla květnová pouť z vesnice Hať do kostelíku sv. Urbana v Tworkowě (Urbanek). Postupně, především po roce 1945, se státní hranice stávala překážkou, která spřetrhala vzájemnou spolupráci a všechny vztahy mezi českým a polským obyvatelstvem na tomto území, s výjimkou ilegálního přihraničního obchodování. Toto zůstal způsob, kterým se obyvatelstvo na obou stranách hranice snažilo vylepšit svojí těžkou finanční situaci.


Gmina Krzyzanowice (PL)

 

Gmina Krzyzanowice (PL)

Email: ug@krzyzanowice.pl

Odkaz: www.krzyzanowice.pl

 

 

Obec Hať

 

Obec Hať

Email: obechat@obechat.cz

Odkaz: www.obechat.cz

 

 

Obec Šilheřovice

 

Obec Šilheřovice

Email: urad@silherovice.cz

Odkaz: www.silherovice.cz