Obsah

Ke zřízení trvalého pobytu není nutný vlastnický vztah k bytu či domu, stačí když dotyčný prokáže, že je oprávněným uživatelem nemovitosti. Oprávněné užívání vznikne například z titulu nájemního či podnájemního vztahu. Trvalý pobyt se zřizuje a naproti tomu ruší na Magistrátu města a zde je nutno se tázat na bližší podmínky, včetně toho, které doklady bude nutné předložit.