Obsah

Je nutné dávat si pozor na celý obsah smlouvy, především musím být schopen respektovat všechny smluvní podmínky, zejména ty ekonomické. Musí být proto pro mě konkrétní úvěr, z hlediska jeho výše, splatnosti, výše úroků a poplatků, hrazených v souvislosti s uzavřením úvěrové smlouvy vyhovující. Na trhu funguje více subjektů poskytujících daný typ služeb a proto bych měl s ohledem na podmínky poskytování úvěru hledat takový subjekt, který mi bude typově a obsahem podmínek nejlépe vyhovovat. Musím mít tedy znalosti o trhu nabídek a měl bych být schopen rozumět obsahu úvěrové smlouvy. Pokud znalosti a rozlišovací schopnosti nemám na dostatečně vysoké úrovni, měl bych se obrátit na odborníka.