Obsah

Pokud mezi účastníky byla uzavřena stará smlouva a je platná, nejsem povinen uzavírat a tedy podepisovat smlouvu novou, navíc za situace, kdy mi obsah nové smlouvy nevyhovuje. Je jednoznačné, že pokud je stará smlouva platná, existuje podle ní nájemní vztah. Jestliže respektuji obsah staré smlouvy a plním všechny podmínky nájemního vztahu včetně řádného placení nájemného, není v žádném případě dán důvod k vyklizení bytu.