Obsah

Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem je upraveno v § 56 ZP. Zaměstnanec může podle tohoto ustanovení pracovní poměr okamžitě zrušit jen, jestliže,
a) pode lékařského posudku vydaného zařízením závodní preventivní péče nebo rozhodnutí příslušného správního úřadu, který lékařský posudek přezkoumává, nemůže dále konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví a zaměstnavatel mu neumožnil v době 15 dnů ode dne předložení tohoto posudku výkon jiné pro něho vhodné práce, nebo
b) zaměstnavatel mu nevyplatil mzdu nebo plat nebo náhradu mzdy nebo platu anebo jakoukoli jejich část do 15 dnů po uplynutí termínu splatnosti (§ 141 odst. 1)
Je tedy nutno říct, že ne v každém případě porušení pracovní smlouvy ze strany zaměstnavatele může zaměstnanec okamžitě ukončit pracovní poměr; důvody pro okamžité zrušení pracovního poměru jsou jak je výše uvedeno taxativně dány. Zaměstnanci při okamžitém zrušení pracovního poměru z důvodů pod písm. a) a b) vzniká nárok na odstupné ve výši nejméně trojnásobku průměrného výdělku.