Obsah

Jedná se o složitější problematiku, kterou neupravuje přímo a bezprostředně zákoník práce. Obecně vzato existují zvláštní předpisy upravující podmínky, za nichž lze monitorovat pracoviště a pořizovat záznamy. Na druhé straně nelze vytýkat zaměstnavateli, pokud nahrává hovory, jejichž obsahem je naplňování předmětu činnosti zaměstnavatele a pokud monitoruje pracoviště či areál provozovny v zájmu ochrany a ostrahy majetku. Pokud by však monitorování a uchovávání záznamů mělo jiný účel a cíl, mohlo by být v konečném důsledku posuzováno i jako poškozování cizích práv, s trestněprávními důsledky. Pro právní složitost této problematiky doporučujeme konkrétní případy konzultovat s odborníkem.