Obsah

Rozhodčí doložka je součást smlouvy a stanovuje příslušnost nikoliv obecných soudů, nýbrž rozhodců k řešení sporů mezi účastníky smlouvy. Rozhodčí řízení je zpravidla jednoinstanční (tedy nepřipadá v úvahu odvolání proti rozhodnutí) a končí vydáním rozhodčího nálezu, který má hodnotu soudního rozsudku či platebního rozkazu. Pravomocný rozhodčí nález je vykonatelný a na jeho podkladě lze realizovat exekuci na majetek dlužníka. Na položenou otázku je jednoznačná odpověď. Pokud nechci podepsat rozhodčí doložku, samozřejmě nemusím, je nutné však trvat na tom, aby byla ze smlouvy vypuštěna.