Obsah

Je sice pravdou, že smlouva, která je uzavřena v tísni či pod nátlakem je podle občanského zákoníku smlouvou absolutně neplatnou. Této neplatnosti bych se však musel v soudním řízení dovolávat a bylo by na mně, abych prokázal, že jsem smlouvu nepodepsal svobodně. Jedná se o náročný spor, v němž se žalobce převážně dostane do důkazní nouze a neuspěje. Proto je nutné nepodepisovat nic, s čím nesouhlasím.