Obsah

Dohoda o rozvázání pracovního poměru je dvoustranný písemný právní úkon, na jehož základě končí pracovní poměr sjednaným dnem. Jelikož se nejedná o jednostranný úkon (jakým je např. výpověď) může k dohodě dojít jen v případě, že o její uzavření mají zájem obě strany. Je nutno dodat, že úkon, který by byl učiněn zaměstnancem v tísni (pod nátlakem) by byl později posuzován jako úkon absolutně neplatný. Zaměstnanci je však doporučováno nepodepisovat dohodu o rozvázání pracovního poměru, pokud nemá na ukončení pracovního poměru zájem. Případný nátlak zaměstnavatele a již zmiňovanou tíseň by totiž zaměstnanec musel později prokazovat ve sporu o neplatnost rozvázání pracovního poměru, což by mohlo být obtížné.