Obsah

Tazateli lze doporučit z bytu se vystěhovat nebo na pronajímatele vyvíjet tlak, aby plnil řádně své povinnosti pronajímatele a svým nákladem byt udržoval ve stavu způsobilém k užívání. Podle § 698 občanského zákoníku má nájemce právo na přiměřenou slevu z nájemného, dokud pronajímatel přes jeho upozornění neodstraní v bytě nebo v domě závadu, která podstatně nebo po delší dobu zhoršuje jejich užívání.