Obsah

Zaměstnavatel nemůže zakázat zaměstnanci členství v odborové organizaci, je povinen členství zaměstnance respektovat a pokud zaměstnanec působí jako zástupce zaměstnanců, nesmí být pro výkon své činnosti znevýhodněn nebo zvýhodněn ve svých právech ani diskriminován.