Obsah

O nároku na slevu z nájemného bylo hovořeno již v odpovědi na otázku pod číslem 7. V tomto případě by tazateli mohl vzniknout nárok na vydání tzv. bezdůvodného obohacení, případně náhrady škody. Nájemce by však musel pronajímatele upozornit na potřebu oprav a žádat jejich provedení. Pokud by pronajímatel vadu neodstranil v určené přiměřené lhůtě, měl by nájemce opět pronajímatele upozornit na to, že pokud vadu neodstraní svým nákladem v dodatečné lhůtě, učiní tak nájemce, aby mohl byt užívat, s tím, že mu účelně vynaložené náklady předloží k úhradě. V žádném případě se nedoporučuje provádět opravy svépomocí a bez dokladů, jelikož by tak nájemce nemohl prokázat vynaložené náklady.