Obsah

Pokud má zaměstnanec zkrácenu pracovní dobu, ale jde o rovnoměrné rozvržení pracovní doby, pak v takovém případě činí dovolená 20 dní za rok, stejně jako u plného pracovního úvazku. Jiná situace by byla u zaměstnance s pracovní dobou nerovnoměrně rozvrženou; takovému zaměstnanci přísluší tolik pracovních dnů dovolené, kolik jich podle rozvržení pracovní doby na dobu jeho dovolené připadá v celoročním průměru. Např. : Pokud pracujete v nerovnoměrném pracovním režimu na kratší pracovní dobu tj. například PO-4hod, UT,ST,ČT po 7hodinách a máte smluvně stanovenou pracovní dobu v rozsahu 25 hodin/rozvržených do čtyř dnů v týdnu, pak se jedná se o kratší pracovní dobu rozvrženou do menšího počtu směn v týdnu, což se projeví v alikvótně menším počtu pracovních dnů dovolené. Není to pracovní týden. Dovolená se přepočte poměrem 25:37,5/tj. doba uplatňovaná u všech ostatních zaměstnanců nerovnoměrné týdenní pracovní doby/ = tj. 0,6. Máte tedy nárok na dovolenou zjištěnou výpočtem 20x0,6 , tzn. na 12 dnů dovolené.