Obsah

Rada a zastupitelstvo

Výbory

 

Finanční výbor  
předseda finančního výboru: Mgr. Jana Plačková
členové finančního výboru: Mgr. Karel Moric
  Bc. Edita Studená
   
Kontrolní výbor  
předseda kontrolního výboru: Mgr. Pavel Ender
členové kontrolního výboru: Ing. Jiří Viktorin
  Martin Neminář